Privacy COBB Benelux

Privacyverklaring Cobb Benelux
Mei 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Cobb Benelux, hierna genoemd Cobb Benelux, wij/we of onze/ons.

Het correct omgaan met persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom besteden wij veel zorg aan het verwerken en beschermen van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Wij houden ons hierbij aan een aantal kernwaarden:

 • Wij zijn open over de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens.
 • Wij vragen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het verkopen van onze producten en/of het leveren van onze diensten.
 • Wij stellen de eigenaren van de gegevens in staat de persoonsgegevens te corrigeren of om verwijdering te vragen.
 • Wij doen ons uiterste best om persoonsgegevens optimaal te beveiligen.


Persoonsgegevens die wij verzamelen:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je een product bij ons koopt en/ of wanneer je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Je kunt hierbij denken aan een bestelling, een klachtafhandeling, een consumentenactie of een inschrijving voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • (Bedrijfs) naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (cookies)
 • Gegevens over jouw acties als je een nieuwsbrief van ons ontvangt
 • Bankgegevens, in geval van een financiële transactie
 • C.V., in geval van een sollicitatie

Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens:

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze producten en diensten zo goed mogelijk aan jou te kunnen leveren.


Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Deze termijn is langer wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of in geval van een rechtsvordering.


Gebruik van cookies

Op onze site maken wij gebruik van cookies. Bij een bezoek aan onze websites heb je de mogelijkheid om deze cookies uit te zetten. Geef je toestemming voor deze cookies, dan kunnen wij via Google Analytics het gedrag van onze websitebezoekers analyseren. Met deze informatie kunnen wij onze websites verbeteren. De informatie die wij op deze manier verzamelen, is anonieme informatie die niet naar een persoon te herleiden is.

Social media:

Wij maken gebruik van verschillende social media kanalen. Deze kanalen hebben hun eigen privacyverklaring. Lees deze goed door om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen.


Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken alleen gegevens aan de derden indien dit nodig is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Hierbij kun je denken aan de vervoerder van de pakketten. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd dat zij jouw persoonlijke gegevens alleen voor onze en niet voor eigen doeleinden gebruiken.


Jouw rechten

 • Recht op toegang: Je mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben.
 • Recht op rectificatie: Je mag ons vragen om je gegevens aan te passen of aan te vullen.
 • Recht op intrekking van toestemming: Je mag jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken intrekken.
 • Recht op verwijdering: Je mag ons vragen om al je persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze systemen.

Wil je van een van jouw rechten gebruik maken, dan kun je ons een mail sturen via info@cobb.nl. Wij zullen dan binnen 10 werkdagen gehoor geven aan jouw verzoek.


Wijzigingen in beleid

Het kan zijn dat wij ons privacybeleid moeten aanpassen. Eventuele wijzigingen worden direct op deze pagina doorgevoerd.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens erg serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Cobb Benelux of die van een derde partij waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten.


Klacht indienen

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Neem contact met ons op

Heb je een vraag over onze privacyverklaring of wil je beroep doen op een van je rechten, neem dan contact met ons op. Onze gegevens zijn:

Cobb Benelux
’t Holland 23
6921 GX Duiven
Tel 0316-745 522
E-mail: info@cobb.nl